Podpisz dokument elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufany

SIMP Centralne Systemy Medyczne

KOWAL

Rejestr produktów Leczniczych

Zlecenia Zaopatrzenia

Portal / Baza Zgód Indywidualnych

Rejestr Asystentów Medycznych

EPUAP

 

Słowniki

Procedury Medyczne ICD9

Słownik wyrobów medycznych

Kody terytorialne GUS

 

Logowanie wieloskładnikowe MFA google Autenticator

wtyczka do Przeglądarki Mozilla

wtyczka do Przeglądarki Chrome

Telefon Android

Telefon Apple aplikacja 

NFZ centrum wiedzy

Zarządzenia Prezesa NFZ

Aktualności Centrali NFZ