Podpisz dokument elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufany

SIMP Centralne Systemy Medyczne

KOWAL

Rejestr produktów Leczniczych

Zlecenia Zaopatrzenia

Portal / Baza Zgód Indywidualnych

Rejestr Asystentów Medycznych

EPUAP

 

Słowniki

Procedury Medyczne ICD9

Słownik wyrobów medycznych

Kody terytorialne GUS

 

NFZ centrum wiedzy

Zarządzenia Prezesa NFZ

Aktualności Centrali NFZ